Styrelsen och kontakt


ALUNDAS BKs styrelse 2022/2023


ORDFÖRANDE: Heli Börlin  heli.borlin@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE: Karin Engström

SEKRETERARE: Cathrin Zackariasson

LEDAMOT: Karolina Hagström Fransson

LEDAMOT: Lina Björnemalm

SUPPLEANT: Pia Almgren

SUPPLEANT: VAKANT

KASSÖR: Lisa Grahn  lisa@skegardens.se


VALBEREDNINGEN: 

Magnhild Löfstedt (Maja) magnhildc@gmail.com

Kontakta oss

Alunda Brukshundklubb

Marmavägen 43
74730 Alunda