Styrelsen och kontakt


ALUNDAS BKs styrelse 2024/2025


ORDFÖRANDE: Heli Börlin  heli.borlin@gmail.com Telefon: 0793-13 40 87

VICE ORDFÖRANDE: Fredrik Helen

SEKRETERARE: Cathrin Zackariasson

LEDAMOT: Karolina Hagström

LEDAMOT: Yvonne Karlsson

SUPPLEANT 1: Mona-Lisa Boström

SUPPLEANT 2: Pia Almgren

KASSÖR: Jennie Kjellberg mystassen@fastbol.se

UTSTÄLLNING: abkutstallning@gmail.com


VALBEREDNINGEN: 

Jenny Lindgren (sammankallande) doris.thedog@hotmail.com

Lina Björnemalm 

Klubbens stadgar

Kontakta oss

Alunda Brukshundklubb

74730 Alunda

HITTA HIT: Åk förbi Marmavägen 51, Alunda och sväng vänster in på en grusväg.
Alunda BK

https://maps.app.goo.gl/9C78C4V6dkpKRvYz9

Postgironummer: 831 47 06-6 
SWISH: 1236976419