PM ute inför utställningen den 12 Maj

04.05.2024

Pm finns nu att läsa inför våran inofficiella hundutställning den 12 Maj

OBS!! Startiden för BÅDA ringarna är 10.00, INTE 9.00 som det står på vissa nummerlappar