Domarbyte

14.07.2023
Domarbyte för grupp 1,3,5,8,10 från Yvonne Brink till Bo Wiberg på utställningen den 5 Augusti