Bli medlem

Hur blir jag medlem?
Du ansöker om medlemskap via SBK's digitala medlemsformulär som du når via den länken längst upp på sidan . Vill du ansöka om familjemedlemskap skickar du mail till Alunda BK med uppgifter som du hittar längst ner på sidan och betalar direkt till Alunda BK på PG konto 8314706-6

Ditt medlemskap blir giltigt först när din betalning är registrerad hos oss.

Snabbt och enkelt och ger Dig tillträde till alla våra aktiviteter, till exempel träna så mycket man vill på våra planer!

Teckna dig som ny medlem här

Medlemskortet printar du själv ut, antingen via den länk du får ifrån SBK när ditt medlemskap registreras eller via "Mina Sidor" som du hittar på Svenska brukshundsklubbens hemsida.

Medlemsavgifter
Helbetalande: 575,- (Om ny medlem och du ej är medlem i annan SBK klubb eller har en fullbetalande familjemedlem)
Delbetalande: 175,- (ifall redan huvudmedlem i annan klubb)
Familjemedlem: 175,-

I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt.

Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).
Vill du bli familjemedlem skickar du mail med uppgifterna längst ner på sidan och betalar direkt till klubben första året. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis. Övriga medlemskap registrerar du via SBK's digitala medlemsformulär ovan. Du får en avi skickad till den e-postadress som du anger i formuläret.

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på
www.shu.se.


Ansökan om familj- eller delmedlemskap i Alunda BK

Ansökan om familj- och delmedlemskap i Alunda BK.
Betalning sker till klubben via PG 8314706-6
Medlemskapet är inte giltigt förrän anmälan och betalning är på plats.
Uppgifterna nedanför mailas till  heli.borlin@gmail.com

För- & efternamn:

E-postadress:

Adress:Postnummer & ort:

Telefonnummer:

Personnummer:

Vilken typ av medlemskap?

Jag vill bli delbetalande medlem för 175 kr /
Jag vill bli familjemedlem för 175 kr 
Om du ansöker om att bli delmedlem, i vilken klubb har du ditt huvudmedlemskap? Och vänligen skriv ditt medlemsnummer.Om du ansöker om att bli familjemedlem, vem är huvudmedlem i er familj? Ange både namn och medlemsnummer.